Wejherowo ul. Gdańska

Działka z dużym potencjałem umiejscowiona przy drodze krajowej S6 – nitka boczna, równoległa droga z dobrym zjazdem z krajówki, doskonale widoczna, z wytyczonym zjazdem W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 6UC,U. Idealna propozycja dla inwestorów zainteresowanych terenami pod obiekty handlowe wielkopowierzchniowe.

Ustalenia dla terenu o symbolu 6UC,U o powierzchni 1,83 ha:

1) teren projektowanej zabudowy usługowej, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ustala się maksymalną, łączną wielkość powierzchni sprzedaży w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych dla całego terenu do 6.000m²,

2) na terenie dopuszcza się realizację imprez masowych,

3) na terenie dopuszcza się realizację zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych,

4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub zwartej,

5) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

6) należy zachować nie mniej niż 10% obszaru działki jako powierzchnię biologicznie czynną,

7) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce nie większy niż 50%,

8) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0,

9) obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 2,5,

10) obowiązuje wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku: minimalnie od 7,0m , nie większa niż 20,0m,

11) obowiązują maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków, w tym maksymalnie dwie kondygnacje podziemne,

12) obowiązują dachy płaskie,

13) obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, cegłą, drewnem itp.

2. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługa z ulicy 03KDD (ul. Jaśminowa).

Nowy produkt

6 500 000,00 zł

 
Opis
MIEJSCOWOŚĆWEJHEROWO
TYPinwestycyjna , usługowa-handlowa
POWIERZCHNIA DZIAŁKI8825 m²
STAN TECHNICZNYobowiązuje Plan zagospodarowania Przestrzennego

24 innych ofert w tej samej kategorii: